Morfofunkcjonalne uwarunkowania wyników sportowych we wspinaczce na czas i boulderingu – M. Krawczyk, M. Ozimek, M. Pociecha, T. Gabryś, Tarnów 2019.

Interesująca monografia na temat wspinaczki na czas i boulderingu. Autorzy skupiają się w niej na kinetyce rozwoju somatycznego i kondycyjnych zdolnościach motorycznych; badają motoryczne zdolności koordynacyjne i gibkość wspinaczy; przedstawiają modelowe charakterystyki somatyczne przygotowania kondycyjnego i koordynacyjnych zdolności motorycznych w omawianych dyscyplinach. Wskazują także na zależność pomiędzy stażem treningowym a poziomem rozwoju somatycznego i motornicznego … Czytaj dalej Morfofunkcjonalne uwarunkowania wyników sportowych we wspinaczce na czas i boulderingu – M. Krawczyk, M. Ozimek, M. Pociecha, T. Gabryś, Tarnów 2019.