Morfofunkcjonalne uwarunkowania wyników sportowych we wspinaczce na czas i boulderingu – M. Krawczyk, M. Ozimek, M. Pociecha, T. Gabryś, Tarnów 2019.

| 10 stycznia 2020

Interesująca monografia na temat wspinaczki na czas i boulderingu. Autorzy skupiają się w niej na kinetyce rozwoju somatycznego i kondycyjnych zdolnościach motorycznych; badają motoryczne zdolności koordynacyjne i gibkość wspinaczy; przedstawiają modelowe charakterystyki somatyczne przygotowania kondycyjnego i koordynacyjnych zdolności motorycznych w omawianych dyscyplinach. Wskazują także na zależność pomiędzy stażem treningowym a poziomem rozwoju somatycznego i motornicznego wspinaczy sportowych oraz na warunkujący wyniki sportowe poziom rozwoju cech samotycznych i zdolności kondycyjnych. Wszystko to poparte badaniami, bogatą bibliografią. Dla profesjonalistów i każdego, kto chciałby poznać zagadnienie wspinaczki.

Stron 213

ISBN 978-83-952363-8-9

Cena 16,00 zł