O wydawnictwie

WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE oferują szeroką gamę publikacji naukowych pracowników Uczelni.

W ofercie Wydawnictw znajdują się monografie tematyczne, podręczniki, prace zbiorowe, tomy pokonferencyjne, edycje okolicznościowe i inne. Podstawowym zadaniem Wydawnictw, oprócz publikowania aktualnych i nowatorskich rozpraw jest współuczestniczenie w rozwoju naukowym Uczelni.

Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w procesie wydawnicznym stosują zasady etyki publikacyjnej, zwłaszcza określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) i zawarte w Kodeksie Postępowania COPE https://publicationethics.org/resources/code-conduct. Zasady te stosowane są w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym.

Monografie autorskie, monografie pod redakcją naukową poddawane są procedurom recenzenckim.