O wydawnictwie

WYDAWNICTWA AKADEMII TARNOWSKIEJ oferują szeroką gamę publikacji naukowych pracowników Uczelni oraz autorów zewnętrznych.

Wydawnictwa Akademii Tarnowskiej publikują książki od 2006 r. (do 1 marca 2022 r. pod nazwą Wydawnictwa PWSZ w Tarnowie), a profil naukowy Wydawnictw obejmuje monografie tematyczne, autorskie i wieloautorskie, rozprawy doktorskie, habilitacyjne, podręczniki akademickie i skrypty, prace zbiorowe, tomy pokonferencyjne, edycje okolicznościowe i inne.

Wydawane monografie spełniają warunek określony w § 10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392 oraz z 2020 r. poz. 1352).

Podstawowym zadaniem Wydawnictw, oprócz publikowania aktualnych i nowatorskich rozpraw jest współuczestniczenie w rozwoju naukowym Uczelni.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych publikacji Wydawnictwa Akademii Tarnowskiej korzystają z programu antyplagiatowego – system Antyplagiat.

Monografie autorskie, monografie pod redakcją naukową, tomy pokonferencyjne poddawane są procedurom recenzenckim. Zapraszamy do zapoznania się z procedurą wydawniczą i recenzencką naszych Wydawnictw dostępnymi w zakładce Informacje dla autorów: https://wydawnictwa.pwsztar.edu.pl/informacje-dla-autorow/

W procesie wydawniczym Wydawnictwa Akademii Tarnowskiej przestrzegają zasad etyki publikacyjnej w oparciu o standardy Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics).
Szczegółowe informacje zawarte są na stronie:
https://wydawnictwa.pwsztar.edu.pl/stosowanie-zasad-etyki-publikacyjnej/
Zapraszamy do współpracy!