Kategoria: Publikacje

M. Alhasani Dubali, DEVELOPING SPECIALIZED ENGLISH PROGRAMS AT UNIVERSITY LEVEL TO MATCH THE COMMUNICATIVE NEEDS OF THE EUROPEAN MARKET, Tarnow 2020.

ABOUT THE AUTOR: Dr. Mirela Alhasani (Dubali) obtained her PhD degree from University of Sofia ‘St.Kliment Ohriski’ in Classic and Modern Philology in 2019. Her dissertation was an interdisciplinary case study curriculum reform of foreign languages in compatibility with the professional linguistic needs of EU market as a future target of Albanian university graduates. This… Czytaj dalej »

Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Wisłoki, red. M. Klich, S. Klich, Tarnów 2019.

„(…) Monografia stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy na temat fauny i flory występującej w górnych partiach Wisłoki (…). Autorzy potwierdzili występowanie ponad 500 gatunków roślin, 21 gatunków ssaków oraz odpowiednio 5, 8 i 12 gatunków gadów, płazów i ryb. (…) Redaktorzy, którzy sami są ekspertami w dziedzinie waloryzacji przyrodniczej i określania ryzyka środowiskowego inwestycji, zaprosili… Czytaj dalej »

E. Krzyńska-Nawrocka, Twarze poezji, Tarnów 2019.

Książka Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej Twarze poezji jest monografią naukową, której zamysł i metoda wykładu mieści się w nurcie badań literaturoznawczych określanych od połowy XX w. przez jego niemieckich pomysłodawców mianem Stoffgeschichte. (…) Kierunek ten, wyodrębniony i usamodzielniony teoretycznie stosunkowo niedawno, był jednak i nadal jest osadzony na tradycyjnym, podstawowym pojmowaniu filologii jako umiejętności wszechstronnego komentowania tekstu… Czytaj dalej »

M. Nawrocki, Nie będzie lata. Teksty z lat 1997-2017, Tarnów 2019.

„Nie ma dla Nawrockiego rozdziału pomiędzy pracą i życiem, pisaniem, czytaniem i działaniem; terytoria te tworzą zbiór wspólny i współzależny, mówiąc wprost: przestrzeń człowieczeństwa, a tropienie i wytwarzanie rozmaitych interferencji między nimi jest stałą dyspozycją osobowością Autora. Jego drogą jest integralność słowa i działania, a pisanie i czytanie traktowane są tu jako działanie par excellence,… Czytaj dalej »