HUMANISTYCZNE ASPEKTY OPIEKI W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ, red. M. Pasek, Tarnów 2024.

| 29 marca 2024

 

 

Monografia tematyczna stanowiąca pokłosie konferencji pod tym samym tytułem zorganizowanej w ramach projektu realizowanego z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała
Nauka, nr projektu: DNK/SP/549402/2022.

Książka poświęcona została problematyce humanistycznych aspektów w opiece, leczeniu osób z chorobami nowotworowymi. Książka podzielona została na trzy części, skupiając artykuły, streszczenia oraz część plakatową prezentowaną podczas ww. konferencji.

Publikacja pt. Humanistyczne aspekty opieki w chorobie nowotworowej

Redakcja: Małgorzata Pasek

Tarnów 2024

Stron: 167

ISBN 978-83-970661-8-2
DOI 10.55225/9788397066182

Plik do pobrania: https://wydawnictwa.pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2024/05/humanistyczne_aspekty_interaktywny.pdf

Dzieło jest udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)