Author Archives: wydawnictwa

B. Dunaj, Gramatyka współczesnego języka polskiego, cz. I, Fonetyka i fonologia, wyd. II, Tarnów 2018.

Drugie wydanie podręcznika dla studentów polonistyki o fonetyce i fonologii języka polskiego, rozszerzone o aneks tekstów. Przejrzysty układ, szczegółowo opisane zagadnienia językoznawcze zobrazowane licznymi przykładami. Obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy chcą poznać zasady współczesnej gramatyki języka polskiego i interesują się zjawiskami lingwistycznymi. Stron 114 ISBN 978-83-952363-3-4 Cena 15 zł

M. Domagalska-Grędys, Marketing usług. Przewodnik do ćwiczeń, Tarnów2018.

Marketing usług. Przewodnik do ćwiczeń” autorstwa Marty Domagalskiej-Grędys stanowi dydaktyczny przewodnik do ćwiczeń z przedmiotów związanych z marketingiem usług.Tego typu ćwiczeniowych opracowań z obszaru marketingu usług jest wciąż niewiele na polskim rynku wydawniczym. Poszczególne rozdziały zawierają zagadnienia obejmujące definicje i cechy usługi, charakterystykę wspomagających działań marketingowych oraz problematykę audytu marketingowego. Ćwiczeniowy charakter przewodnika podkreślają pytania… Czytaj dalej »

PROCEDURA RECENZJI

Wszelkie publikacje naukowe i dydaktyczne wydawane w Wydawnictwach PWSZ w Tarnowie podlegają procedurze recenzji. 1. Recenzja wewnętrzna – jest wstępnym etapem kwalifikacji tekstu do druku – tekst publikacji kierowany jest do recenzji wewnętrznej po przekazaniu go do Wydawnictw PWSZ – w recenzji wewnętrznej oceniane są: a) zachowanie wymogów formalnych (tj. złożenia pisma formularza o wydanie… Czytaj dalej »

PROCEDURA WYDAWNICZA

Wydawnictwa PWSZ w Tarnowie merytorycznie i administracyjnie obsługują proces wydawniczy. Przebieg procedury wydawniczej: – proces wydawniczy inicjuje zgłoszenie publikacji do planu wydawniczego – zgłoszenie publikacji następuje poprzez formularz zgłoszeniowy wydaniepwsz_wz – na podstawie zgłoszenia publikacji wpisana zostaje ona do planu wydawniczego – formularz wypełnia autor lub redaktor publikacji i składa go w siedzibie Wydawnictw –… Czytaj dalej »

Szanowni Państwo witamy na strony Wydawnictw Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie! Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami, które zostały przez nas wydane, a także towarzyszącymi im wydarzeniami promującymi dorobek naukowy naszych Autorów. Zapraszamy także do publikowania w naszych Wydawnictwach.