Author Archives: wydawnictwa

Innowacje i inspiracje. 150-lecie urodzin Jana Szczepanika, red. E. Krzyńska-Nawrocka, Tarnów 2022.

  Publikacja wieloautorska, której tematem nadrzędnym stały się innowacje i inspiracje nimi ukazane w różnych dziedzinach nauki. Autorzy omawiają nowatorskie rozwiązania techniczne, ich wpływa na życie, a także dalsze badania w danym zakresie. Książka wydana w Roku im.  Jana Szczepanika prezentuje także recepcję dokonań tego znanego odkrywcy związanego z Tarnowem. Interdyscyplinarny charakter publikacji pokazuje nieustającą… Czytaj dalej »

Innowacje i inspiracje. 150-lecie urodzin Jana Szczepanika – spotkanie promocyjne

Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie zapraszają na spotkanie promujące książkę Innowacje i inspiracje. 150-lecie urodzin Jana Szczepanika, pod red. E. Krzyńskiej-Nawrockiej. Publikacja wydana została z okazji Roku Jana Szczepanika, w ramach obchodów którego organizowane jest niniejsze wydarzenie. Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 11.30 w Auli ANS w Tarnowie (C017),… Czytaj dalej »

M. Nawrocki, Umieranie, czyli prawie wszystko. Studia i szkice o literaturze, Tarnów 2022.

  Najnowsza książka Michała Nawrockiego prezentująca rozważania na temat literatury – twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza, Czesława Miłosza, Stanisława Grochowiaka, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza i dominujących w niej tematów. Literaturoznawcze rozważania skupiają się na istotnych w omawianych utworach autorów toposach, sposobach prezentowania problematyki ontologicznej   Stron 186 ISBN 978-83-963518-4-5   Cena: 20 zł Zamówienia: wydawnictwa@anstar.edu.pl

Promocja najnowszej książki prof. Michała Nawrockiego

Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie zapraszają na spotkanie promujące najnowszą książkę Michała Nawrockiego pt. „Umieranie, czyli prawie wszystko. Studia i szkice o literaturze”. Spotkanie odbędzie się w czwartek – 8 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Auli ANS w Tarnowie (C017), ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów. Podczas spotkania będzie można wysłuchać wykładu Autora… Czytaj dalej »

WYDAWNICTWA ANS promują czytanie, literaturę, książki

23 listopada Wydawnictwa ANS w Tarnowie po raz kolejny spotkały się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie. Licznie zgromadzeni młodzi uczestnicy wysłuchali mini-wykładu „Mityczne światy – niesamowite opowieści”.  Podczas spotkania z klasami 4-6 mowa była o korzyściach płynących z czytania książek, o ich tworzeniu i wydawaniu, o pasji do języka… Czytaj dalej »