Zaproszenie do publikacji

| 20 kwietnia 2023

 

Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie zapraszają serdecznie do udziału w kolejnej odsłonie publikacji „Innowacje i inspiracje”. W roku ubiegłym z okazji Roku Jana Szczepanika ukazała się pierwsza publikacja pod tym tytułem. Uwzględniając duże zainteresowanie tematyką i książką, zapraszamy Państwa do zgłaszania artykułów naukowych do drugiego tomu.

Tematyka publikacji to szeroko pojęte INNOWACJE i INSPIRACJE wynalazkami, nowoczesnymi rozwiązaniami w różnych obszarach naukowych. Założeniem publikacji jest jej interdyscyplinarny charakter, dlatego też do składania tekstów zapraszamy Autorów reprezentujących różne dyscypliny i dziedziny naukowe.

Jeżeli wyrażacie Państwo chęć przystąpienia do naszego projektu, prosimy o wiadomość zawierającą propozycję tematu, którym pragniecie się Państwo zająć, przesłaną w terminie do 20 maja 2023 r. na adres e-mail: wydawnictwa@pwsztar.edu.pl.

Artykuły przygotowane wg wskazówek redakcyjnych umieszczonych poniżej prosimy przesyłać w terminie nieprzekraczalnym do 30 czerwca 2023 r. pod podanym powyżej adresem. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt również pod wskazanym adresem e-mail.

Zasady przygotowania artykułów: wymogi edytorskie_Innowacje_Tarnów_2023