E. Krzyńska-Nawrocka, De te fabula narratur… Labirynty lektur, lektury labiryntów. Studia i szkice, Tarnów 2018.

| 20 listopada 2018

,,Sięgając do Imienia róży Umberto Eco, Autorka stara się podjąć pewne kategorie (metafory) już tam się pojawiające – księgi i labiryntu, a wychodząc od nich – wskazać pewne właściwości literatury współczesnej, to, że ,,literatura żyje, a książki nadal prowadzą dialog pomiędzy sobą”, że nadal prowadzi do ,,poznania poprzez nienazwanie”. trzeba podkreślić trafny dobór tekstów oraz interesujące nowoczesne sposoby analizy wzbogacające rozumienie wielu zjawisk. Problematyka szkiców prowadzona jest w sposób konsekwentny i przejrzysty. Podobnie jak w esejach Umberto Eco – odzywa się tu często ton raczej swobodny, bardziej dostępny dla czytelnika, poszerzający wyobraźnię. (…) Całość przedstawia się niezwykle interesująco…”

(Z recenzji prof. dra hab. Stanisława Jaworskiego)

Stron 304

ISBN 978-83-947032-2-6

Cena 12 zł