Innowacje i inspiracje. 150-lecie urodzin Jana Szczepanika, red. E. Krzyńska-Nawrocka, Tarnów 2022.

| 7 grudnia 2022

 

Publikacja wieloautorska, której tematem nadrzędnym stały się innowacje i inspiracje nimi ukazane w różnych dziedzinach nauki. Autorzy omawiają nowatorskie rozwiązania techniczne, ich wpływa na życie, a także dalsze badania w danym zakresie. Książka wydana w Roku im.  Jana Szczepanika prezentuje także recepcję dokonań tego znanego odkrywcy związanego z Tarnowem. Interdyscyplinarny charakter publikacji pokazuje nieustającą w rozwoju ludzkiej cywilizacji potrzebę do poszukiwania i dokumentowania nowych metod, tworzenia wynalazków. Temat innowacji podjęty zostaje zarówno na polu nauk ścisłych i technicznych, jak również innych dziedzin, w tym humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także znajdującym zastosowanie w różnych dziedzinach nauk.

Stron 294

ISBN 978-83-963518-5-2

 

Cena: 40,00 zł

Zamówienia: wydawnictwa@anstar.edu.pl