Publikacje Studenckiego Koła „MANAGER”

| 30 marca 2020

 

Rokrocznie Studenckie Koło „MANAGER” podczas majowego Święta Uczelni organizuje studenckie konferencje naukowe. To możliwość zaistnienia młodych naukowców, zaprezentowania swoich zainteresowań, a także wyników badań. Efektami tych naukowych spotkań przedstawicieli kół naukowych są publikacje pokonferencyjne, które zgodnie z tematyką danej konferencji prezentują artykułu ich uczestników.

W tym roku w związku z epidemią niestety niemożliwym stało się, by konferencja odbyła się 23 maja, jak ją zaplanowano. https://manager.pwsztar.edu.pl/?p=994

Tych wszystkich, którzy w oczekiwaniu na czas, gdy znowu będziemy mogli spotkać się podczas konferencji Studenckiego Koła „MANAGER” chcieliby zapoznać się z dotychczas wydanymi tomami pokonferencyjnymi wydanymi przez Wydawnictwa PWSZ w Tarnowie – zapraszamy do zaglądnięcia do zakładki Publikacje.

 

zdjęcie: źródło – https://manager.pwsztar.edu.pl