Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. K. Firlej, Tarnów 2018.

| 20 grudnia 2018

„Prezentowana publikacja jest pokłosiem pracy naukowej jej redaktora wraz ze studentami Studenckiego Koła Naukowego Manager funkcjonującego przy Zakładzie Ekonomii w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym Państwo-wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. SKN Manager od siedmiu lat corocznie organizuje konferencje naukowe studenckich kół naukowych, których tematyka ogniskuje wokół szeroko pojętych nauk ekonomicznych i prawnych. W dniu 14 maja 2018 roku studenci dyskutowali o rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, tym razem na VII Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół zorganizowanej w PWSZ w Tarnowie. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”, a celem konferencji była wymiana poglądów, prezentacja doświadczeń oraz szerzenie wiedzy i wyników badań na temat rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.”

(Ze Wstępu prof. dra hab. Krzysztofa Firleja)

Stron 116
ISBN 978-83-952363-5-8
Cena