Rodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy, red. E. Osewska, Tarnów 2016.

| 13 czerwca 2018

,,Dokonywana przez specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe diagnoza współczesnej kondycji Europy wzywa do podjęcia mądrych, odpowiedzialnych i skutecznych działań zmierzających do budowania tożsamości Europy opartej o system wartości.”
(Słowo wstępne – Józef Stala)

Stron 281
ISBN 978-83-941202-9-0
Cena 15 zł