Świat słów. Jedność w różności, red. M. Pachowicz, K. Choińska, Tarnów 2017.

| 10 lipca 2017

„We współczesnym świecie rozważania nad słowem i jego kreatywną mocą są szczególnie istotne. Przedmiotem refleksji językoznawców, literaturoznawców, dydaktyków, historyków sztuki, filozofów zawartej w w artykułach zamieszczonych w niniejszym tomie jest właśnie świat słów funkcjonujący w różnych rejestrach i odmianach polszczyzny (środowiskowych, terytorialnych, funkcjonalnych) oraz w różnyc kontekstach i sytuacjach komunikacyjnych. (…) Zawarte w tej publikacji zagadnienia wpisują się (…) w nurt refleksji nad słowem dawniej i dziś, nad etyką i mocą słowa, nad słowem w literaturze i dydaktyce.”
(z Wprowadzenia – Krystyna Choińska, Małgorzata Pachowicz)

Stron 611
ISBN 978-83-947032-0-2