W. Kołodziejski, Optymalizacja parametrów cyfrowych linearyzowanych modulatorów szerokości impulsów LPWM dla akustycznych wzmacniaczy klasy D, Tarnów 2021.

| 29 grudnia 2021

Publikacja dra inż. Wojciecha Kołodziejskiego stanowi monografię tematyczną poświęconą zagadnieniu optymalizacji parametrów cyfrowych linearyzowanych modulatorów szerokości impulsów LPWM dla akustycznych wzmacniaczy klasy D. Przyjęta metodologia, zbudowany aparat badawczy, wykorzystana literatura pozwoliły zaprezentować praktyczne aspekty problematyki podjętej w książce.

W publikacji ,,przedstawiono algorytmy przetwarzania sygnałów niezbędnych do konwersacji cyfrowych danych audio, uzyskanych ze źródła, na cyfrowy sygnał o modulowanej szerokości impulsów do sterowania tranzystorów MOFSET stopnia końcowego akustycznego wzmacniaczy klasy D. Skoncentrowano się na linearyzowanych, rozbudowanych modulatorach szerokości impulsów LBDD PWM z kompensacją wstępną, umożliwiających możliwie jak najwierniejszą emulację naturalnych modulacji NBDD lub PSC PWM”.

(ze Wstępu)

 

Stron: 182

ISBN 978-83-959880-7-3(wersja elektroniczna)

PUBLIKACJA DO POBRANIA Optymalizacja parametrów cyfrowych linearyzowanych modulatorów szerokości impulsów LPWM dla akustycznych wzmacniaczy klasy D

 

Publikacja udostępniana na podstawie licencji Creative Commons Uznanie
autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0
Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)