Ł. Kopacz, Łukasz Kopacz Zur Kommunikation im Alltag, Tarnów 2022

| 14 września 2022

Monografia dra Łukasza Kopacza to niemieckojęzyczna publikacja, w której autor zgłębia problematykę komunikacji dnia codziennego, badając zagadnienie nabywania przez polskich studentów filologii germańskiej leksyki potocznej, a także jej stosowania przez nich w praktycznym użyciu. Atutem książki jest opracowany przez autora korpus językowy, a także wnikliwa analiza omawianego zjawiska.

Autor jest doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, nauczycielem dyplomowany języka niemieckiego, lektor języka angielskiego. W latach 2018-2022 był wykładowcą akademickim na Wydziale Humanistycznym w Katedrze Filologii w ANS w Tarnowie (wcześniej: PWSZ w Tarnowie). Jego zainteresowania naukowe skupione skoncentrowane są wokół glottodydaktyki, języka potocznego oraz translatoryki, co widoczne jest w tematyce prezentowanej publikacji.