Małopolska Noc Naukowców – Wydawnictwa ANS & Twórcze pisarstwo

| 1 października 2022

Jak co roku Wydawnictwa ANS uczestniczyły w Małopolskiej Nocy Naukowców, pokazując młodym czytelnikom, że książki mogą być pasją. Na stanowisku Wydawnictw prezentowany był dorobek naukowy naszych pracowników, studentów, a odwiedzające dzieci i młodzież mogła wziąć udział w konkursach tematycznych poświęconych książkom i ich lekturze. W tegoroczne przygotowania stoiska i konkursów aktywnie włączyli się studenci specjalności Twórcze pisarstwo kierunku Filologia polska. Obecni wraz z opiekunem specjalności podczas MNN pokazywali swoim młodszym kolegom i koleżankom, że czytanie książek może być fascynujące.