Archiwum: grudzień 2020

M. Szczepanik-Ninin, Szachy w nauczaniu zintegrowanym – poradnik dla nauczycieli, Tarnów 2020.

Publikacja poświęcona szachom, sposobom ich nauczania w kształceniu szkolnym poziomu podstawowego. Autorka w szczegółowy sposób przedstawia aspekty  gry w szachy, omawia korzyści wprowadzenia takiej aktywności w uczeniu dzieci szkół podstawowych, podaje praktyczne rozwiązania, będące wynikiem badań prowadzonych przez nią w ramach projektu naukowego. Z recenzji książki: ,,Niniejsza publikacja sugeruje, że gra w szachy powinna mieć… Czytaj dalej »

T. Bardel, Geologiczne uwarunkowania planowania przestrzennego miasta Tarnowa, Tarnów 2020.

  Monografia autorska tarnowskiego geologa inżynierskiego dra inż. Tomasza Bardla w sposób nowatorski i niezwykle szczegółowy przedstawia zagadnienie geologicznego uwarunkowania planowania miasta Tarnowa. „Praca ma charakter regionalnego opracowania warunków geologiczno-inżynierskich dla obszaru miasta Tarnowa i została oparta na bogatym zasobie wyników własnych wieloletnich badań terenowych i laboratoryjnych Autora oraz dogłębnej analizie dostępnej literatury i materiałów… Czytaj dalej »