M. Szczepanik-Ninin, Szachy w nauczaniu zintegrowanym – poradnik dla nauczycieli, Tarnów 2020.

| 30 grudnia 2020

Publikacja poświęcona szachom, sposobom ich nauczania w kształceniu szkolnym poziomu podstawowego. Autorka w szczegółowy sposób przedstawia aspekty  gry w szachy, omawia korzyści wprowadzenia takiej aktywności w uczeniu dzieci szkół podstawowych, podaje praktyczne rozwiązania, będące wynikiem badań prowadzonych przez nią w ramach projektu naukowego.

Z recenzji książki:

,,Niniejsza publikacja sugeruje, że gra w szachy powinna mieć strategiczne znaczenie w systemie edukacyjnym, ponieważ rozwija umiejętności, jakich uczniowie potrzebują we współczesnym świecie. ” (Kamila  Kałużna)

,,Jestem pod wrażeniem tej książki, zarówno pod względem merytorycznym jak i graficznym. Jest to gotowy i kompletny materiał do prowadzenia zajęć szachowych z dziećmi. Gorąco polecam wszystkim nauczycielom!” (Jerzy Markiewicz)

,,Niniejsza publikacja, której treść stanowią zagadnienia związane z nauką gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej,  adresowana jest do wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej  pragną unowocześnić własny  warsztat pracy dydaktycznej.   (…) Książkę tę szczególnie polecam studentom pedagogiki, którzy otrzymują zbiór interesujących treści i inspirujących wskazówek do praktyki dydaktycznej w nauczaniu zintegrowanym.” (dr Wanda Kulesza)

 

Nauka gry w szachy według poradnika Pani dr Magdaleny Szczepanik-Ninin sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – kształci pamięć, rozwija wyobraźnię przestrzenną, a przede wszystkim ma związek z logicznym myśleniem.” (Bożena Ligęska)

 

Stron 105

ISBN 978-83-953706-4-9

Cena: 29,00 zł

Zamówienia: wydawnictwa@pwsztar.edu.pl