T. Bardel, Geologiczne uwarunkowania planowania przestrzennego miasta Tarnowa, Tarnów 2020.

| 30 grudnia 2020

 

Monografia autorska tarnowskiego geologa inżynierskiego dra inż. Tomasza Bardla w sposób nowatorski i niezwykle szczegółowy przedstawia zagadnienie geologicznego uwarunkowania planowania miasta Tarnowa.

„Praca ma charakter regionalnego opracowania warunków geologiczno-inżynierskich dla obszaru miasta Tarnowa i została oparta na bogatym zasobie wyników własnych wieloletnich badań terenowych i laboratoryjnych Autora oraz dogłębnej analizie dostępnej literatury i materiałów archiwalnych. Kompleksowe ujęcie zgromadzonego materiału w połączeniu z szeroką merytoryczną wiedzą Autora, jego doświadczeniem praktycznym oraz umiejętną i wnikliwą interpretacją dostarcza nowego spojrzenia na warunki geologiczno-inżynierskie terenu Tarnowa i rzuca nowe światło na szereg uwarunkowań decydujących o przydatności terenu do zagospodarowania budowlanego.”

Z recenzji dra hab. inż. Henryka Woźniaka, prof. AGH

 

Stron 172 + 3 strony wkładki map

ISBN 978-83-953706-6-3

Cena: 49,00 zł

zamówienia: wydawnictwa@pwsztar.edu.pl