E. Krzyńska-Nawrocka, Twarze poezji, Tarnów 2019.

| 29 kwietnia 2019

Książka Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej Twarze poezji jest monografią naukową, której zamysł i metoda wykładu mieści się w nurcie badań literaturoznawczych określanych od połowy XX w. przez jego niemieckich pomysłodawców mianem Stoffgeschichte. (…) Kierunek ten, wyodrębniony i usamodzielniony teoretycznie stosunkowo niedawno, był jednak i nadal jest osadzony na tradycyjnym, podstawowym pojmowaniu filologii jako umiejętności wszechstronnego komentowania tekstu literackiego, poetyckiego lub prozatorskiego, wymaga zatem uniwersalnej erudycji. Teoretycznie najbliższa tej metodologii jest „historia idei” (the history of ideas), też mniej więcej dopiero od pierwszych dekad ubiegłego stulecia uprawiana.

Z recenzji prof. dr hab. Andrzeja Borowskiego

Stron 204

ISBN 978-83-953706-5-6