M. Nawrocki, Nie będzie lata. Teksty z lat 1997-2017, Tarnów 2019.

| 13 lutego 2019

„Nie ma dla Nawrockiego rozdziału pomiędzy pracą i życiem, pisaniem, czytaniem i działaniem; terytoria te tworzą zbiór wspólny i współzależny, mówiąc wprost: przestrzeń człowieczeństwa, a tropienie i wytwarzanie rozmaitych interferencji między nimi jest stałą dyspozycją osobowością Autora. Jego drogą jest integralność słowa i działania, a pisanie i czytanie traktowane są tu jako działanie par excellence, stąd też myśl, by bez retuszu odsłonić jej meandry. Nawrocki wiele nauczył się i uczy od ks. Tischnera, co wyraźnie w swojej książce powiedział, a jeśli tak, nie może postępować inaczej. Spójność, integralność, prawda – te sprawy go interesują, gdziekolwiek nie zwróci się jego uwaga.”

Z recenzji dr hab. Ewy Kołodziejczyk, prof. nadzw.

Stron 243

ISBN 978-83-952363-7-2

Cena 25 zł