MISTRZOWSKO O SŁOWIE

| 22 stycznia 2021

„Słowa, słowa, słowa…” – mówił Hamlet w sztuce Shakespeare’a, która żonglowała słowami, by opisać świat, by opisać człowieka…

Ze słowami mamy do czynienia codziennie, w środkach masowego przekazu, w rozmowach, w tekstach użytkowych, w tekstach literackich. Bez słów nie ma człowieka, nie ma świata.

O dbałości o słowo, o świadomości słowa, znaczeniach słów w mowie i piśmie, w języku, w literaturze traktuje pokonferencyjna publikacja pt. „Mistrzostwo słowa. Studia i szkice”, pod red. Zofii Cygal-Krupy, która ukazała się w Wydawnictwach PWSZ w Tarnowie, o której przypominamy, do lektury której zachęcamy, która swoją tematyką jest nadal aktualna i ciekawa.

 

Zdjęcie: Profesor Zofia Cygal-Krupa, zbiory: archiwum PWSZ

Mistrzostwo słowa. Studia i szkice, red. Z. Cygal-Krupa, Tarnów 2012.