MISTRZOWSKO O SŁOWIE

„Słowa, słowa, słowa…” – mówił Hamlet w sztuce Shakespeare’a, która żonglowała słowami, by opisać świat, by opisać człowieka… Ze słowami mamy do czynienia codziennie, w środkach masowego przekazu, w rozmowach, w tekstach użytkowych, w tekstach literackich. Bez słów nie ma człowieka, nie ma świata. O dbałości o słowo, o świadomości słowa, znaczeniach słów w mowie… Czytaj dalej »

ZIMA WOKÓŁ…

Zimowy krajobraz za oknami, a my przy okazji panującej aury przypominamy książkę zatytułowaną „Nie będzie lata. Teksty z lat 1997-2017″, której autorem jest Michał Nawrocki. Książka dla wszystkich, którzy chcieliby poczytać o literaturze, o filmach, o czytaniu literatury i czytaniu filmów. Zainteresowani znajdą w tej publikacji rozważania na temat autorytetu, człowieczeństwa, krytyki literackiej i fenomenów… Czytaj dalej »

STUDENCI O GWARZE

Niedługo naszych Studentów czeka sesja egzaminacyjna, ale warto wspomnieć, że studiowanie to nie tylko zaliczenia i egzaminy, ale również rozwój pasji, zainteresowań, realizowanych w kołach naukowych, sesjach, konferencjach, publikacjach pokonferencyjnych. Przypominamy dziś publikację Studenckiego Koła Naukowego Polonistów pt. „Żywa gwara. Rozważania o gwarach polskich na początku XXI wieku”, pod red. Małgorzaty Pachowicz. We Wprowadzeniu możemy… Czytaj dalej »

M. Szczepanik-Ninin, Szachy w nauczaniu zintegrowanym – poradnik dla nauczycieli, Tarnów 2020.

Publikacja poświęcona szachom, sposobom ich nauczania w kształceniu szkolnym poziomu podstawowego. Autorka w szczegółowy sposób przedstawia aspekty  gry w szachy, omawia korzyści wprowadzenia takiej aktywności w uczeniu dzieci szkół podstawowych, podaje praktyczne rozwiązania, będące wynikiem badań prowadzonych przez nią w ramach projektu naukowego. Z recenzji książki: ,,Niniejsza publikacja sugeruje, że gra w szachy powinna mieć… Czytaj dalej »

T. Bardel, Geologiczne uwarunkowania planowania przestrzennego miasta Tarnowa, Tarnów 2020.

  Monografia autorska tarnowskiego geologa inżynierskiego dra inż. Tomasza Bardla w sposób nowatorski i niezwykle szczegółowy przedstawia zagadnienie geologicznego uwarunkowania planowania miasta Tarnowa. „Praca ma charakter regionalnego opracowania warunków geologiczno-inżynierskich dla obszaru miasta Tarnowa i została oparta na bogatym zasobie wyników własnych wieloletnich badań terenowych i laboratoryjnych Autora oraz dogłębnej analizie dostępnej literatury i materiałów… Czytaj dalej »