W sferze zdrowia…

Zdrowie, choroba – to dwa hasła, które w obecnej sytuacji epidemii pojawiają się bardzo często w różnych dyskursach – nie tylko naukowych, ale także publicystycznych, a także codziennych rozmowach. Dbałość o zdrowie i szeroko pojęta profilaktyka, świadomość zdrowotna stają się istotnym elementem ludzkiego życia. Warto przypomnieć szereg publikacji, które wokół tych tematów oscylują – mowa… Czytaj dalej »

Publikacje Studenckiego Koła „MANAGER”

  Rokrocznie Studenckie Koło „MANAGER” podczas majowego Święta Uczelni organizuje studenckie konferencje naukowe. To możliwość zaistnienia młodych naukowców, zaprezentowania swoich zainteresowań, a także wyników badań. Efektami tych naukowych spotkań przedstawicieli kół naukowych są publikacje pokonferencyjne, które zgodnie z tematyką danej konferencji prezentują artykułu ich uczestników. W tym roku w związku z epidemią niestety niemożliwym stało… Czytaj dalej »

Wspominając…

Umberto Eco twierdził, że kto czyta książki, żyje podwójnie. Książki się czyta, o książkach się mówi, o książkach się pisze, książkami się zachwyca. Wnikliwym Czytelnikiem literatury był prof. dr hab. Stanisław Jaworski, niezapomniany nauczyciel i pasjonat, który pokazywał pokoleniom jak można teorię literatury, poetykę łączyć z bezpośrednim odbiorem tekstu. Mijają dwa lata od śmierci Profesora,… Czytaj dalej »

Morfofunkcjonalne uwarunkowania wyników sportowych we wspinaczce na czas i boulderingu – M. Krawczyk, M. Ozimek, M. Pociecha, T. Gabryś, Tarnów 2019.

Interesująca monografia na temat wspinaczki na czas i boulderingu. Autorzy skupiają się w niej na kinetyce rozwoju somatycznego i kondycyjnych zdolnościach motorycznych; badają motoryczne zdolności koordynacyjne i gibkość wspinaczy; przedstawiają modelowe charakterystyki somatyczne przygotowania kondycyjnego i koordynacyjnych zdolności motorycznych w omawianych dyscyplinach. Wskazują także na zależność pomiędzy stażem treningowym a poziomem rozwoju somatycznego i motornicznego… Czytaj dalej »

Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Wisłoki, red. M. Klich, S. Klich, Tarnów 2019.

„(…) Monografia stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy na temat fauny i flory występującej w górnych partiach Wisłoki (…). Autorzy potwierdzili występowanie ponad 500 gatunków roślin, 21 gatunków ssaków oraz odpowiednio 5, 8 i 12 gatunków gadów, płazów i ryb. (…) Redaktorzy, którzy sami są ekspertami w dziedzinie waloryzacji przyrodniczej i określania ryzyka środowiskowego inwestycji, zaprosili… Czytaj dalej »