Święto Uczelni

19 maja obchodzimy Święto Uczelni i mimo że ze względu na stan epidemii niemożliwym jest zgromadzenie się i uczczenie tego dnia bezpośrednio, tak ja co roku, warto pamiętać o tym ważnym dla Wspólnoty Uczelni święcie – w związku z tym przypominamy  jedną z jubileuszowych publikacji dotyczących  PWSZ w Tarnowie.

W sferze języka…

Świadomość językowa jest jedną z kompetencji niezbędnych współczesnemu człowiekowi. Warto znać zasady, które tworzą dany język – o współczesnej gramatyce języka polskiego traktuje książka prof. dra Bogusława Dunaja, której drugie wydanie przypominamy w niniejszym wpisie.

W sferze zdrowia…

Zdrowie, choroba – to dwa hasła, które w obecnej sytuacji epidemii pojawiają się bardzo często w różnych dyskursach – nie tylko naukowych, ale także publicystycznych, a także codziennych rozmowach. Dbałość o zdrowie i szeroko pojęta profilaktyka, świadomość zdrowotna stają się istotnym elementem ludzkiego życia. Warto przypomnieć szereg publikacji, które wokół tych tematów oscylują – mowa… Czytaj dalej »

Publikacje Studenckiego Koła „MANAGER”

  Rokrocznie Studenckie Koło „MANAGER” podczas majowego Święta Uczelni organizuje studenckie konferencje naukowe. To możliwość zaistnienia młodych naukowców, zaprezentowania swoich zainteresowań, a także wyników badań. Efektami tych naukowych spotkań przedstawicieli kół naukowych są publikacje pokonferencyjne, które zgodnie z tematyką danej konferencji prezentują artykułu ich uczestników. W tym roku w związku z epidemią niestety niemożliwym stało… Czytaj dalej »

Wspominając…

Umberto Eco twierdził, że kto czyta książki, żyje podwójnie. Książki się czyta, o książkach się mówi, o książkach się pisze, książkami się zachwyca. Wnikliwym Czytelnikiem literatury był prof. dr hab. Stanisław Jaworski, niezapomniany nauczyciel i pasjonat, który pokazywał pokoleniom jak można teorię literatury, poetykę łączyć z bezpośrednim odbiorem tekstu. Mijają dwa lata od śmierci Profesora,… Czytaj dalej »