Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. K. Firlej, Tarnów 2018.

„Prezentowana publikacja jest pokłosiem pracy naukowej jej redaktora wraz ze studentami Studenckiego Koła Naukowego Manager funkcjonującego przy Zakładzie Ekonomii w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym Państwo-wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. SKN Manager od siedmiu lat corocznie organizuje konferencje naukowe studenckich kół naukowych, których tematyka ogniskuje wokół szeroko pojętych nauk ekonomicznych i prawnych. W dniu 14 maja 2018… Czytaj dalej »

PROMOCJA KSIĄŻKI 27.11.2018 r. – ZAPROSZENIE

27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 13.15 w Auli PWSZ (C017) w Tarnowie odbędzie się organizowana przez Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie promocja książki pt. „De te fabula narratur… Lektury labiryntów, labirynty lektur” Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej. Książka jest zbiorem studiów i szkiców na temat znaków kultury i ich reinterpretacji w tekstach literackich (od… Czytaj dalej »

E. Krzyńska-Nawrocka, De te fabula narratur… Labirynty lektur, lektury labiryntów. Studia i szkice, Tarnów 2018.

,,Sięgając do Imienia róży Umberto Eco, Autorka stara się podjąć pewne kategorie (metafory) już tam się pojawiające – księgi i labiryntu, a wychodząc od nich – wskazać pewne właściwości literatury współczesnej, to, że ,,literatura żyje, a książki nadal prowadzą dialog pomiędzy sobą”, że nadal prowadzi do ,,poznania poprzez nienazwanie”. trzeba podkreślić trafny dobór tekstów oraz… Czytaj dalej »

W. Nowak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Ludzie, miejsca, wydarzenia, Tarnów 2018.

Barwna, interesująca publikacja jubileuszowa wydana z okazji dwudziestolecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. W fotografiach Tadeusza Koniarza i tekście Wojciecha Nowaka ukazana zostaje Uczelnia – tak jak wygląda obecnie, dwadzieścia lat od jej utworzenia. Zaprezentowany zostaje kampus uczelniany, kierunki kształcenia, prowadzona aktywność dziedzin – w każdej z tych dziedzin mocno zaakcentowani zostają ludzie związani… Czytaj dalej »

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 1998-2018, red. A. Pachowicz, Tarnów 2018.

Książka wydana z okazji jubileuszu dwudziestolecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Przedstawia bogatą historię pierwszej w Polsce wyższej szkoły zawodowej, wydarzenia ją tworzące, osoby związane z Uczelnią. Opisane została w niej działalność instytutowa, ogólnouczelniana, incjatywy i sukcesy PWSZ w Tarnowie na przestrzeni dwudziestu lat jej istnienia. Stron: 280 ISBN: 978-83-947032-5-7 Cena 15 zł Cena… Czytaj dalej »