PIELĘGNIARSTWO Z PERSPEKTYWY PRAKTYKI, NAUKI I EDUKACJI. TOM I: PRAKTYKA I BADANIA

| 28 grudnia 2023

Wyjątkowa monografia tematyczna poświęcona zagadnieniom współczesnego pielęgniarstwa – jej szczególność wynika z faktu, że poruszane w niej tematy omawiane są w ujęciu praktycznym, jednocześnie przy rozpoznaniu aktualnego stanu badań. Znakomici redaktorzy tomu – znawcy tematyki medycznej – Pani Profesor Barbara Ślusarska, Pani Doktor Agnieszka Dziewa i Pan Doktor Grzegorz Nowicki dołożyli wszelkich starań, by rozważane poruszane podczas konferencji „Pielęgniarstwo z perspektywy, praktyki i edukacji” zorganizowanej przez PUZ w Tarnobrzegu ukazały się w formie publikacji, która służyć będzie naukowcom, praktykom, wykładowcom i studentom zainteresowanym problematyką szeroko pojętego zdrowia. Zapraszamy do lektury!

Publikacja pt. Pielęgniarstwo z perspektywy praktyki, nauki i edukacji

Tom I: Praktyka i badania
Redakcja naukowa: Grzegorz Józef Nowicki, Agnieszka Dziewa, Barbara Ślusarska

Tarnów 2023

Stron: 200

ISBN 978-83-966917-1-2

Plik do pobrania: Pielęgniarstwo_2023_TOM_1

Dzieło jest udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)