PIELĘGNIARSTWO Z PERSPEKTYWY PRAKTYKI, NAUKI I EDUKACJI. TOM II: EDUKACJA I BADANIA

| 28 grudnia 2023

Monografia poświęcona problematyce pielęgniarstwa w XXI wieku – tom drugi, będący pokłosiem konferencji naukowej PUZ w Tarnobrzegu stanowi z jednej strony odrębną całość, a jednocześnie łączy się z tomem pierwszym publikacji omawiającej zagadnienie pielęgniarstwa z perspektywy praktycznej, naukowej i edukacyjnej. Znawcy tematu swoje rozważania skoncentrowali na najważniejszych i aktualnych tematach zdrowia, opieki zdrowotnej, propagowania idei zdrowia. Doskonały zespół redakcyjny w osobach Profesor Barbary Ślusarskiej, Doktor Doroty Płocicy i Doktora Nowickiego swoją merytoryczną opieką i doświadczeniem naukowym stworzył publikację, która będzie ważną pozycją naukową na mapie współczesnego pielęgniarstwa.

Publikacja pt. Pielęgniarstwo z perspektywy praktyki, nauki i edukacji

Tom II: Edukacja i badania
Redakcja naukowa: Grzegorz Józef Nowicki, Dorota Płocica, Barbara Ślusarska

Tarnów 2023

Stron: 208

ISBN 978-83-966917-3-6

Plik do pobrania: Pielęgniarstwo_2023_TOM_2

Dzieło jest udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)