Promocja książki English for University: A Selection of Exercises for Intermediate Students Andrzeja Fretschel-Hojarskiego

| 20 lutego 2023

 

Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie zapraszają na spotkanie promujące książkę pt. English for University: A Selection of Exercises for Intermediate Students,  której autorem jest Andrzej Fretschel-Hojarski. Publikacja ukazała się nakładem naszej Uczelni.

Spotkanie odbędzie się 2 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali 028, budynek B, ANS w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

Podczas spotkania autor wygłosi wykład pt. Multiliteracies: Grammar, Context, and Meaning-Making oraz zaprezentuje swoją książkę.

 

Informacja o autorze:

Andrzej Fretschel-Hojarski urodził się w Milwaukee (Wisconsin). Ukończył studia w zakresie filologii w Loyola University- Chicago oraz w University of Wisconsin-Madison. Obecnie pracuję nad rozprawą doktorską w Uniwersytecie Jagiellońskim, jednocześnie będąc lektorem w Jagiellońskim Centrum Językowym. Zajmuję się także nauczaniem języka francuskiego i angielskiego w ramach programu IB w jednym z krakowskich liceów.

 

Abstrakt zagadnień, które staną się przedmiotem wystąpienia autora:

Multiliteracies Framework for Language Teaching oferuje ciekawą, opartą na umiejętnościach wielostronnej alfabetyzacji, alternatywę dla Komunikacyjnego Metodą Nauczania (CLT), która często oddziela gramatykę i słownictwo od innych podstawowych umiejętności. MFLT odpowiada na współczesne potrzeby uczniów – językowe, kulturowe jak i społeczne – wykraczające poza salę lekcyjną, jednocześnie wypełniając lukę między kursami językowymi na poziomie średnio zaawansowanym (B1/B2) i zaawansowanym (C1) poprzez wprowadzenia gramatykę w sposób bardziej zorientowany na znaczenie. Moja prezentacja koncentruje się na praktycznych aspektach nauczania gramatyki, podkreślając potencjalne zalety korzystania z zasobów tekstowych i oferując przykładowe propozycje lekcji w oparciu o moją ostatnią publikację zatytułowaną English for University: A Selection of Exercises for Intermediate Students. Prezentacja odbędzie się w języku angielskim.

The Multiliteracies Framework for Language Teaching offers a viable, literacy-based alternative to the Communicative Approach (CA), which often separates grammar and vocabulary from other essential skills. Instead, the MFLT responds to learners’ needs – linguistically, culturally, and socially – beyond the classroom setting while also bridging the gap between lower-level and upper-level language courses, by introducing grammar in a more meaning-oriented fashion. My presentation focuses on the practical aspects of grammar instruction, highlighting the potential advantages of using text-based resources and offering sample lesson suggestions based on my recent publication entitled English for University: A Selection of Exercises for Intermediate Students. The presentation will be held in English.