Promocja najnowszej książki prof. Michała Nawrockiego

| 8 grudnia 2022

8 grudnia 2022 r. w wypełnionej po brzegi Auli ANS w obecności Władz Uczelni i w towarzystwie znakomitych Gości odbyła się promocja najnowszej książki dra hab. Michała Nawrockiego pt. „Umieranie, czyli prawie wszystko. Studia i szkice o literaturze”. Promocję uświetniło wprowadzenie wygłoszone przez prof. dra hab. Andrzeja Borowskiego. Zgromadzeni mieli następnie okazję wysłuchać wykładu autora pt. „O sensach i bezsensach czytania i pisania z dodaniem uwag o umyśle dwuizbowym, neurobiologicznych uwarunkowaniach mitu, a także o związkach metafory ze sztuczną inteligencją”.