Społeczeństwo XXI wieku w badaniach studenckich, red. K. Firlej, Tarnów 2022.

| 20 grudnia 2022

Publikacja Studenckiego Koła Naukowego „Manager” będąca pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Koło w maju 2022 roku. Artykuły składające się na niniejszą publikację traktują o różnych aspektach społecznych w XXI wieku. Autorzy – studenci – prezentując wyniki swoich badań, ukazują obraz współczesnej cywilizacji, jej obecnych problemów, nurtujących ją tematów, oświetlając interesujące ich tematy w sposób wieloaspektowy.

 

O przedsięwzięciu konferencyjnym i publikacji będącej zwieńczeniem tego wydarzenia możemy przeczytać we Wstępie redaktora publikacji prof. dra hab. Krzysztofa Firleja:

„Konferencja była skierowana przede wszystkim do studentów zrzeszonych w kołach naukowych, ale także nauczycieli akademickich, przedstawicieli samorządu terytorialnego i administracji rządowej współpracujących z uczelniami zawodowymi, praktyków, jak również wszystkich osób zainteresowanych tematyką funkcjonowania społeczeństwa w XXI wieku. W tegorocznym opracowaniu znalazły się referaty, które zostały wygłoszone przez uczestników konferencji.

(…)

Odnosząc się do tematyki konferencji należy zauważyć, że współcześnie żyjemy w bardzo specyficznym momencie, który legitymuje się szerokim i intensywnym rozwojem elektroniki i informatyki, co kształtuje nowy obraz funkcjonowania homo economicus w codziennej gospodarce świata. Już wcześniej działanie jednostki racjonalnie myślącej określano jako koncepcję jednostki maksymalizującej podejmowanie decyzji i działania, które z założenia pozwolą na osiągnięcie zaplanowanych zysków, co potwierdzą rezultaty tych wyborów. Realia współczesnego życia społecznego kształtowane są przez uwarunkowania występujące w ujęciu makro-, mezo- i mikroekonomicznym. Wiek XXI bazuje na gromadzeniu, przesyłaniu i wykorzystaniu informacji, których znaczenie stanowi o rozwoju społeczeństwa w ujęciu sektorowym, branżowym i społecznym. Współcześnie informacja, to towar, który można kupić, wykorzystać i sprzedać. Tego rodzaju podejście twórców obszaru tematyki tegorocznej konferencji zainspirowało do przedstawienia możliwości wykorzystania informacji w sposób wieloaspektowy przez Autorów prezentowanych referatów w zakresie badań własnych.” (Krzysztof Firlej, Wstęp)

ISBN 978-83-963518-9-0