STUDENCI O GWARZE

| 7 stycznia 2021

Niedługo naszych Studentów czeka sesja egzaminacyjna, ale warto wspomnieć, że studiowanie to nie tylko zaliczenia i egzaminy, ale również rozwój pasji, zainteresowań, realizowanych w kołach naukowych, sesjach, konferencjach, publikacjach pokonferencyjnych.

Przypominamy dziś publikację Studenckiego Koła Naukowego Polonistów pt. „Żywa gwara. Rozważania o gwarach polskich na początku XXI wieku”, pod red. Małgorzaty Pachowicz.

We Wprowadzeniu możemy przeczytać od Redaktora następujące słowa:

„…tom nosi tytuł Żywa gwara i zawiera zbiór artykułów o niejednolitym kształcie, których problematyka koncentruje się wokół szczegółowych zagadnień dotyczących różnorodnych cech języka mieszkańców wsi z terenów południowo-wschodniej i środkowej Małopolski, językowo-kulturowego obrazu świata utrwalonego w gwarach, a także form grzecznościowych obecnych w języku społeczności wiejskiej i miejskiej.”

Zapraszamy do lektury!