Życie adaptacją powieści pisanej przez los. Literacko-kinematograficzna perspektywa cierpienia, red. T. Wilkoń, B. Kozioł, Tarnów 2021.

| 30 listopada 2021

Publikacja Studenckiego Koła Naukowego Polonistów, w której Autorzy analizują i interpretują teksty filmowe, odczytują filmy jako formę wyrazu cierpienia, jego różnych wymiarów. Publikacja zawiera także efekty badań nad współczesnym zainteresowaniem filmem, spostrzeżenia dotyczące preferencji kinematograficznych studentów PWSZ w Tarnowie.

,,Publikacja jest zbiorem tekstów inspirowanych literacko-kinematograficzną perspektywą cierpienia […], które są owocem spotkań, dyskusji i pracy studentów w ramach Koła Naukowego Polonistów (Sekcja Literaturoznawczo-Filmoznawcza).
Wydając swoje teksty, Autorzy chcieli zostawić, zgodnie ze swoim zamysłem, „trwały ślad na pamiątkę działalności Koła Naukowego Polonistów w Sekcji
Literaturoznawczo-Filmoznawczej”. Opiekunka Koła, Pani Profesor Teresa Wilkoń, gwarantowała swoją wiedzą, doświadczeniem, otwartością na wymianę myśli nie tylko głębię i solidność pracy Koła Naukowego, ale również zaszczyciła publikację swoim słowem wstępnym, a także podjęła się obowiązku współredakcji tej publikacji […]. Autorzy tekstów zmierzyli się i skonfrontowali z tajemnicą ludzkiego cierpienia w trzech obszarach refleksji, traktując to jako „podróż na obszary znane jedynie sercu, gdzie myśl artystyczna łączy się z życiem jako «powieścią pisaną przez los», dyktowaną przez różne okoliczności, przez które, a raczej dzięki którym człowiek niejednokrotnie doświadcza rozczarowań. Los jest więc reżyserem inspirującym się określoną historią, kreślącym swoim ołówkiem rysy scenariusza, aby słowami, gestami, mimiką, rekwizytami namalować obraz na płótnie utkanym z ludzkich trosk, nadziei i rozterek”. Redaktorom i Autorom tekstów należy się pochwała za odwagę zmierzenia się z tak trudnym tematem, ale także szacunek za pokorę w podejściu do człowieka, który w swoim realnym cierpieniu zawsze pozostaje nietykalną tajemnicą. Książka ,,Życie adaptacją powieści pisanej przez los. Literacko-kinematograficzna” perspektywa cierpienia jest nie tylko wartościowym zapisem studenckiego myślenia, ale także odzwierciedleniem duchowej konfrontacji młodych ludzi z tajemnicą ludzkiego cierpienia i jego literacko-filmowym obrazem. Dlatego nie jest to książka tylko dla studentów, ale dla wszystkich, którzy zachowują elementarną wrażliwość na wartości i respekt wobec tajemnicy ludzkiego cierpienia.
(fragment recenzji ks. prof. dra hab. Michała Drożdża)

Tarnów 2021

Stron: 97

ISBN 978-83-959880-8-0

ISBN 978-83-959880-9-7 (wersja elektroniczna)

PUBLIKACJA DO POBRANIA Życie_adaptacją_powieści_PWSZ_w_Tarnowie

Publikacja udostępniana na podstawie licencji Creative Commons Uznanie
autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0
Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)