B. Dunaj, Gramatyka współczesnego języka polskiego, cz. I, Fonetyka i fonologia, wyd. II, Tarnów 2018.

| 4 stycznia 2019

Drugie wydanie podręcznika dla studentów polonistyki o fonetyce i fonologii języka polskiego, rozszerzone o aneks tekstów. Przejrzysty układ, szczegółowo opisane zagadnienia językoznawcze zobrazowane licznymi przykładami.
Obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy chcą poznać zasady współczesnej gramatyki języka polskiego i interesują się zjawiskami lingwistycznymi.

Stron 114
ISBN 978-83-952363-3-4
Cena 15 zł