B. Filipowicz, Badania operacyjne. wybrane metody i algorytmy, cz. I, wyd. IV, Tarnów 2018.

| 26 stycznia 2019

„Przy podejmowaniu decyzji administracyjnych, finansowych, inwestycyjnych lub gospodarczych, powszechnie wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. Modelowanie i stosowanie odpowiednich algorytmów umożliwia rozwiązywanie wielu problemów z dziedziny zarządzania.
Książka pomyślana jest jako podręcznik dla studentów uczelni technicznych i ekonomicznych. Powinna ona zainteresować także pracowników biur projektowych, ośrodków obliczeniowych oraz firm konsultingowych.”
(Prof. dr hab. B. Filipowicz)

Stron 220
ISBN 978-83-952363-4-1
Cena 12 zł