M. Domagalska-Grędys, Marketing usług. Przewodnik do ćwiczeń, Tarnów2018.

| 3 stycznia 2019

Marketing usług. Przewodnik do ćwiczeń” autorstwa Marty Domagalskiej-Grędys stanowi dydaktyczny przewodnik do ćwiczeń z przedmiotów związanych z marketingiem usług.Tego typu ćwiczeniowych opracowań z obszaru marketingu usług jest wciąż niewiele na polskim rynku wydawniczym. Poszczególne rozdziały zawierają zagadnienia obejmujące definicje i cechy usługi, charakterystykę wspomagających działań marketingowych oraz problematykę audytu marketingowego.
Ćwiczeniowy charakter przewodnika podkreślają pytania i problemy do rozwiązania,podsumowania rozdziałów, studia przypadków i propozycje literatury uzupełniającej. Książka stanowi znakomite uzupełnienie podręczników poświęconych marketingowi usług i jest polecana dla studentów marketingu i zarządzania.
Z Recenzji prof. dra hab. Adama Sagana

Stron 132
ISBN 978-83-952363-2-7