Kategoria: Publikacje

Życie adaptacją powieści pisanej przez los. Literacko-kinematograficzna perspektywa cierpienia, red. T. Wilkoń, B. Kozioł, Tarnów 2021.

Publikacja Studenckiego Koła Naukowego Polonistów, w której Autorzy analizują i interpretują teksty filmowe, odczytują filmy jako formę wyrazu cierpienia, jego różnych wymiarów. Publikacja zawiera także efekty badań nad współczesnym zainteresowaniem filmem, spostrzeżenia dotyczące preferencji kinematograficznych studentów PWSZ w Tarnowie. ,,Publikacja jest zbiorem tekstów inspirowanych literacko-kinematograficzną perspektywą cierpienia […], które są owocem spotkań, dyskusji i pracy… Czytaj dalej »

M. Szczepanik-Ninin, Szachy w nauczaniu zintegrowanym – poradnik dla nauczycieli, Tarnów 2020.

Publikacja poświęcona szachom, sposobom ich nauczania w kształceniu szkolnym poziomu podstawowego. Autorka w szczegółowy sposób przedstawia aspekty  gry w szachy, omawia korzyści wprowadzenia takiej aktywności w uczeniu dzieci szkół podstawowych, podaje praktyczne rozwiązania, będące wynikiem badań prowadzonych przez nią w ramach projektu naukowego. Z recenzji książki: ,,Niniejsza publikacja sugeruje, że gra w szachy powinna mieć… Czytaj dalej »

T. Bardel, Geologiczne uwarunkowania planowania przestrzennego miasta Tarnowa, Tarnów 2020.

  Monografia autorska tarnowskiego geologa inżynierskiego dra inż. Tomasza Bardla w sposób nowatorski i niezwykle szczegółowy przedstawia zagadnienie geologicznego uwarunkowania planowania miasta Tarnowa. „Praca ma charakter regionalnego opracowania warunków geologiczno-inżynierskich dla obszaru miasta Tarnowa i została oparta na bogatym zasobie wyników własnych wieloletnich badań terenowych i laboratoryjnych Autora oraz dogłębnej analizie dostępnej literatury i materiałów… Czytaj dalej »

M. Alhasani Dubali, DEVELOPING SPECIALIZED ENGLISH PROGRAMS AT UNIVERSITY LEVEL TO MATCH THE COMMUNICATIVE NEEDS OF THE EUROPEAN MARKET, Tarnow 2020.

ABOUT THE AUTOR: Dr. Mirela Alhasani (Dubali) obtained her PhD degree from University of Sofia ‘St.Kliment Ohriski’ in Classic and Modern Philology in 2019. Her dissertation was an interdisciplinary case study curriculum reform of foreign languages in compatibility with the professional linguistic needs of EU market as a future target of Albanian university graduates. This… Czytaj dalej »

Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Wisłoki, red. M. Klich, S. Klich, Tarnów 2019.

„(…) Monografia stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy na temat fauny i flory występującej w górnych partiach Wisłoki (…). Autorzy potwierdzili występowanie ponad 500 gatunków roślin, 21 gatunków ssaków oraz odpowiednio 5, 8 i 12 gatunków gadów, płazów i ryb. (…) Redaktorzy, którzy sami są ekspertami w dziedzinie waloryzacji przyrodniczej i określania ryzyka środowiskowego inwestycji, zaprosili… Czytaj dalej »