Kategoria: Publikacje

Społeczeństwo XXI wieku w badaniach studenckich, red. K. Firlej, Tarnów 2022.

Publikacja Studenckiego Koła Naukowego „Manager” będąca pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Koło w maju 2022 roku. Artykuły składające się na niniejszą publikację traktują o różnych aspektach społecznych w XXI wieku. Autorzy – studenci – prezentując wyniki swoich badań, ukazują obraz współczesnej cywilizacji, jej obecnych problemów, nurtujących ją tematów, oświetlając interesujące ich tematy w sposób wieloaspektowy.  … Czytaj dalej »

Innowacje i inspiracje. 150-lecie urodzin Jana Szczepanika, red. E. Krzyńska-Nawrocka, Tarnów 2022.

  Publikacja wieloautorska, której tematem nadrzędnym stały się innowacje i inspiracje nimi ukazane w różnych dziedzinach nauki. Autorzy omawiają nowatorskie rozwiązania techniczne, ich wpływa na życie, a także dalsze badania w danym zakresie. Książka wydana w Roku im.  Jana Szczepanika prezentuje także recepcję dokonań tego znanego odkrywcy związanego z Tarnowem. Interdyscyplinarny charakter publikacji pokazuje nieustającą… Czytaj dalej »

M. Nawrocki, Umieranie, czyli prawie wszystko. Studia i szkice o literaturze, Tarnów 2022.

  Najnowsza książka Michała Nawrockiego prezentująca rozważania na temat literatury – twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza, Czesława Miłosza, Stanisława Grochowiaka, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza i dominujących w niej tematów. Literaturoznawcze rozważania skupiają się na istotnych w omawianych utworach autorów toposach, sposobach prezentowania problematyki ontologicznej   Stron 186 ISBN 978-83-963518-4-5   Cena: 20 zł Zamówienia: wydawnictwa@anstar.edu.pl

A. Fretschel-Hojarski, English for University, Tarnów 2022.

Dla lektorów, studentów uczących się języka angielskiego, dla każdego, kto chce zgłębić tajniki języka angielskiego. Autor w swojej publikacji przedstawia i selekcjonuje istotne zagadnienia gramatyki języka angielskiego, koncentrując się na praktycznych aspektach jego nauczania.

Ł. Kopacz, Łukasz Kopacz Zur Kommunikation im Alltag, Tarnów 2022

Monografia dra Łukasza Kopacza to niemieckojęzyczna publikacja, w której autor zgłębia problematykę komunikacji dnia codziennego, badając zagadnienie nabywania przez polskich studentów filologii germańskiej leksyki potocznej, a także jej stosowania przez nich w praktycznym użyciu. Atutem książki jest opracowany przez autora korpus językowy, a także wnikliwa analiza omawianego zjawiska. Autor jest doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie… Czytaj dalej »