Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Wisłoki, red. M. Klich, S. Klich, Tarnów 2019.

| 14 listopada 2019

„(…) Monografia stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy na temat fauny i flory występującej w górnych partiach Wisłoki (…). Autorzy potwierdzili występowanie ponad 500 gatunków roślin, 21 gatunków ssaków oraz odpowiednio 5, 8 i 12 gatunków gadów, płazów i ryb. (…) Redaktorzy, którzy sami są ekspertami w dziedzinie waloryzacji przyrodniczej i określania ryzyka środowiskowego inwestycji, zaprosili do współpracy specjalistów zajmujących się hydrologią i geografią regionu. (…) Album stanowi mocną zachętę do odwiedzenia Beskidu Niskiego, który nadal jest stosunkowo dzikim i mało przekształconym regionem Polski.”

z recenzji dra hab. Janusza Fydy

 

Stron 250

ISBN 978-83-953706-2-5

Cena: 33,00 zł