ROK SZCZEPANIKA – ZAPROSZENIE AUTORÓW DO UDZIAŁU W PUBLIKACJI

| 10 lutego 2022

 

Wydawnictwa PWSZ w Tarnowie zapraszają do udziału w publikacji naukowej, której wydanie planowane jest w ramach obchodów Roku Szczepanika, w organizację którego zaangażowana jest nasza Uczelnia.

Publikacja poświęcona będzie nowatorskim rozwiązaniom technicznym znajdującym zastosowanie w różnych dziedzinach nauk. Nadrzędnym tematem publikacji uczynione zostają szeroko pojęte INNOWACJE. Pragniemy, żeby inspiracja postacią Jana Szczepanika przyczyniła się do stworzenia artykułów poświęconych współczesnym dokonaniom różnorodnych nauk, w tym ścisłych i technicznych, jak również dziedzin, w których nowatorskie pomysły wpływają na teraźniejszy i przyszły obraz świata. W zamyśle redakcji publikacja ma charakter interdyscyplinarny, jej celem jest prezentacja szerokiego spektrum współczesnej nauki i zainteresowań Autorów.

Propozycja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli nauk ścisłych i technicznych,  jesteśmy jednocześnie otwarci na reprezentantów innych środowisk naukowych, których artykuły stanowić mogą cenny wkład w zagadnienie innowacji.

Publikacja ukaże się w naszych uczelnianych Wydawnictwach, które znajdują się na poziomie I (80 punktów) wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Serdecznie zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu.

Jeżeli wyrażacie Państwo chęć przystąpienia do naszej publikacji, prosimy o wiadomość zawierającą propozycję tematu, którym pragniecie się Państwo zająć, przesłaną w terminie do 25 lutego 2022 r.  na adres e-mail: wydawnictwa@pwsztar.edu.pl.

Na Państwa artykuły, przesłane na powyższy adres, przygotowane wg wskazówek redakcyjnych – wymogi edytorskie_ publikacja_Szczepanik_Innowacje_Tarnów2022 czekamy w terminie 15 marca 2022 r.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod wyżej wskazany adres mailowy.