Archiwum: grudzień 2023

THE HIGH FIDELITY SIMULATION SCENARIOS FOR INTERCULTURAL GERIATRIC NURSING

“The High Fidelity Simulation Scenarios for Intercultural Geriatric Nursing” is a valuable educational resource that offers a unique learning experience for nursing students, focusing on gerontological care. The simulations provide an opportunity to: – understand the importance of approaching older adults from various cultural backgrounds in a culturally-sensitive way. – learn to provide culturally sensitive… Czytaj dalej »

A MODEL OF CULTURE-SENSITIVE BLENDED/DISTANCE SIMULATION TEACHING AND LEARNING IN THE FIELD OF GERIATRICS

 The publication is a comprehensive study that delves into the intricacies of culture sensitive geriatric care through a simulation-based blended or distance teaching and learning course. It offers a fresh perspective and valuable contributions to the field. The document, authored by experts in their respective domains, presents a wealth of information that is both engaging… Czytaj dalej »

PIELĘGNIARSTWO Z PERSPEKTYWY PRAKTYKI, NAUKI I EDUKACJI. TOM II: EDUKACJA I BADANIA

Monografia poświęcona problematyce pielęgniarstwa w XXI wieku – tom drugi, będący pokłosiem konferencji naukowej PUZ w Tarnobrzegu stanowi z jednej strony odrębną całość, a jednocześnie łączy się z tomem pierwszym publikacji omawiającej zagadnienie pielęgniarstwa z perspektywy praktycznej, naukowej i edukacyjnej. Znawcy tematu swoje rozważania skoncentrowali na najważniejszych i aktualnych tematach zdrowia, opieki zdrowotnej, propagowania idei… Czytaj dalej »

PIELĘGNIARSTWO Z PERSPEKTYWY PRAKTYKI, NAUKI I EDUKACJI. TOM I: PRAKTYKA I BADANIA

Wyjątkowa monografia tematyczna poświęcona zagadnieniom współczesnego pielęgniarstwa – jej szczególność wynika z faktu, że poruszane w niej tematy omawiane są w ujęciu praktycznym, jednocześnie przy rozpoznaniu aktualnego stanu badań. Znakomici redaktorzy tomu – znawcy tematyki medycznej – Pani Profesor Barbara Ślusarska, Pani Doktor Agnieszka Dziewa i Pan Doktor Grzegorz Nowicki dołożyli wszelkich starań, by rozważane… Czytaj dalej »