Kategoria: Informacje dla autorów

PROCEDURA RECENZJI

Wszelkie publikacje naukowe i dydaktyczne wydawane w Wydawnictwach PWSZ w Tarnowie podlegają procedurze recenzji. 1. Recenzja wewnętrzna – jest wstępnym etapem kwalifikacji tekstu do druku – tekst publikacji kierowany jest do recenzji wewnętrznej po przekazaniu go do Wydawnictw PWSZ – w recenzji wewnętrznej oceniane są: a) zachowanie wymogów formalnych (tj. złożenia pisma formularza o wydanie… Czytaj dalej »

PROCEDURA WYDAWNICZA

Wydawnictwa PWSZ w Tarnowie merytorycznie i administracyjnie obsługują proces wydawniczy. Przebieg procedury wydawniczej: – proces wydawniczy inicjuje zgłoszenie publikacji do planu wydawniczego – zgłoszenie publikacji następuje poprzez formularz zgłoszeniowy wydaniepwsz_wz – na podstawie zgłoszenia publikacji wpisana zostaje ona do planu wydawniczego – formularz wypełnia autor lub redaktor publikacji i składa go w siedzibie Wydawnictw –… Czytaj dalej »