Kategoria: Informacje dla autorów

STOSOWANIE ZASAD ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie (dawniej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie) w procesie wydawnicznym stosują zasady etyki publikacyjnej, zwłaszcza określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) i zawarte w Kodeksie Postępowania COPE https://publicationethics.org/resources/code-conduct. Zasady te stosowane są w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym. Wśród tych zasad w szczególności wymienić… Czytaj dalej »

PROCEDURA RECENZJI

Wszelkie publikacje naukowe i dydaktyczne wydawane w Wydawnictwach ANS w Tarnowie (dawniej PWSZ w Tarnowie) podlegają procedurze recenzji. Wszelkie publikacje naukowe i dydaktyczne wydawane w Wydawnictwach ANS w Tarnowie podlegają procedurze antyplagiatowej oraz recenzji.  

PROCEDURA WYDAWNICZA

Wydawnictwa ANS w Tarnowie (dawniej PWSZ w Tarnowie) merytorycznie i administracyjnie obsługują proces wydawniczy. Profil Wydawnictw obejmuje: monografie naukowe autorskie, wieloautorskie, rozprawy doktorskie, habilitacyjne, publikacje pokonferencyjne, skrypty i podręczniki akademickie. Do druku przyjmowane są wymienione powyżej rodzaje tekstów naukowych i dydaktycznych. Poniższa procedura wydawnicza dotyczy wszystkich wydawanych przez Wydawnictwa ANS w Tarnowie publikacji. Zgłoszenia publikacji… Czytaj dalej »