Kategoria: Publikacje

B. Filipowicz, Badania operacyjne. wybrane metody i algorytmy, cz. I, wyd. IV, Tarnów 2018.

Zagadnienia zawarte w tej publikacji naukowej stanowią ważny element w kształceniu na studiach informatycznych, technicznych. Podejmowana przez Autora problematyka zostaje bardzo dokładnie omówiona i zaprezentowana na przykładach, umożliwiających jej dogłębne zbadanie. „Przy podejmowaniu decyzji administracyjnych, finansowych, inwestycyjnych lub gospodarczych, powszechnie wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. Modelowanie i stosowanie odpowiednich algorytmów umożliwia rozwiązywanie wielu problemów z dziedziny… Czytaj dalej »

B. Dunaj, Gramatyka współczesnego języka polskiego, cz. I, Fonetyka i fonologia, wyd. II, Tarnów 2018.

Drugie wydanie podręcznika dla studentów polonistyki o fonetyce i fonologii języka polskiego, rozszerzone o aneks tekstów. Przejrzysty układ, szczegółowo opisane zagadnienia językoznawcze zobrazowane licznymi przykładami. Obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy chcą poznać zasady współczesnej gramatyki języka polskiego i interesują się zjawiskami lingwistycznymi. Stron 114 ISBN 978-83-952363-3-4 Cena 15 zł

M. Domagalska-Grędys, Marketing usług. Przewodnik do ćwiczeń, Tarnów2018.

Marketing usług. Przewodnik do ćwiczeń” autorstwa Marty Domagalskiej-Grędys stanowi dydaktyczny przewodnik do ćwiczeń z przedmiotów związanych z marketingiem usług.Tego typu ćwiczeniowych opracowań z obszaru marketingu usług jest wciąż niewiele na polskim rynku wydawniczym. Poszczególne rozdziały zawierają zagadnienia obejmujące definicje i cechy usługi, charakterystykę wspomagających działań marketingowych oraz problematykę audytu marketingowego. Ćwiczeniowy charakter przewodnika podkreślają pytania… Czytaj dalej »

Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. K. Firlej, Tarnów 2018.

„Prezentowana publikacja jest pokłosiem pracy naukowej jej redaktora wraz ze studentami Studenckiego Koła Naukowego Manager funkcjonującego przy Zakładzie Ekonomii w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym Państwo-wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. SKN Manager od siedmiu lat corocznie organizuje konferencje naukowe studenckich kół naukowych, których tematyka ogniskuje wokół szeroko pojętych nauk ekonomicznych i prawnych. W dniu 14 maja 2018… Czytaj dalej »

E. Krzyńska-Nawrocka, De te fabula narratur… Labirynty lektur, lektury labiryntów. Studia i szkice, Tarnów 2018.

,,Sięgając do Imienia róży Umberto Eco, Autorka stara się podjąć pewne kategorie (metafory) już tam się pojawiające – księgi i labiryntu, a wychodząc od nich – wskazać pewne właściwości literatury współczesnej, to, że ,,literatura żyje, a książki nadal prowadzą dialog pomiędzy sobą”, że nadal prowadzi do ,,poznania poprzez nienazwanie”. trzeba podkreślić trafny dobór tekstów oraz… Czytaj dalej »