Kategoria: Publikacje

J. Graca, Konstruktionen der Identitätin der Prosa von Werner Heiduczek, Tarnów 2018.

Książka dr Joanny Gracy to monografia twórczości dotąd nie opisanej całościowo – prozy Wernera Heiduczka. Autorka bada jego pisarstwo w aspekcie problematyki tożsamości, przedstawiając jednocześnie najważniejsze dzieła autora ,,Pożegnania z aniołami”. Jego utwory zostają także omówione w kontekście biografii pisarza i wzajemnych relacji pomiędzy życiem a tekstami, które tworzył. Stron 180 ISBN 978-83-947032-3-3 Cena 11… Czytaj dalej »

Świat słów. Jedność w różności, red. M. Pachowicz, K. Choińska, Tarnów 2017.

„We współczesnym świecie rozważania nad słowem i jego kreatywną mocą są szczególnie istotne. Przedmiotem refleksji językoznawców, literaturoznawców, dydaktyków, historyków sztuki, filozofów zawartej w w artykułach zamieszczonych w niniejszym tomie jest właśnie świat słów funkcjonujący w różnych rejestrach i odmianach polszczyzny (środowiskowych, terytorialnych, funkcjonalnych) oraz w różnyc kontekstach i sytuacjach komunikacyjnych. (…) Zawarte w tej publikacji… Czytaj dalej »

Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja. Materiały konferencyjne, red. A. Jankowicz-Szymańska, Tarnów 2016.

Publikacja w formie streszczeń prezentuje prace, które wygłoszone zostały podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ,,Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”, która odbyła się w PWSZ w Tarnowie 20-21 października 2016 roku. ,,Konferencja ma charakter cykliczny i zrzeszaa przedstawicieli różnych zawodów, od osób prowadzących badania naukowe, po tych, którzy wyniki tych… Czytaj dalej »

Człowiek w zdrowiu i chorobie, red. E. Barnaś, Tarnów 2016.

Monografia na temat niezwykle nośnej i aktualnej problematyki człowieka w zdrowiu i chorobie. Zagadnienie to zostało przedstawione w wieloaspektowy sposób w 64 artykułach napisanych zarówno przez teoretyków, jak i praktyków przedmiotu Przekrój artykułów jest na tyle szeroki, że każdy kto obraca się w kręgach medycznych znajdzie coś dla siebie. Począwszy od fizjoterapeutów, pielęgniarki, położne aż… Czytaj dalej »