Kategoria: Publikacje

Waloryzacja przyrodnicza obszaru źródliskowego i górnych partii rzeki Wisłoki, red. M. Klich, S. Klich, Tarnów 2019.

„(…) Monografia stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy na temat fauny i flory występującej w górnych partiach Wisłoki (…). Autorzy potwierdzili występowanie ponad 500 gatunków roślin, 21 gatunków ssaków oraz odpowiednio 5, 8 i 12 gatunków gadów, płazów i ryb. (…) Redaktorzy, którzy sami są ekspertami w dziedzinie waloryzacji przyrodniczej i określania ryzyka środowiskowego inwestycji, zaprosili… Czytaj dalej »

E. Krzyńska-Nawrocka, Twarze poezji, Tarnów 2019.

Książka Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej Twarze poezji jest monografią naukową, której zamysł i metoda wykładu mieści się w nurcie badań literaturoznawczych określanych od połowy XX w. przez jego niemieckich pomysłodawców mianem Stoffgeschichte. (…) Kierunek ten, wyodrębniony i usamodzielniony teoretycznie stosunkowo niedawno, był jednak i nadal jest osadzony na tradycyjnym, podstawowym pojmowaniu filologii jako umiejętności wszechstronnego komentowania tekstu… Czytaj dalej »

M. Nawrocki, Nie będzie lata. Teksty z lat 1997-2017, Tarnów 2019.

„Nie ma dla Nawrockiego rozdziału pomiędzy pracą i życiem, pisaniem, czytaniem i działaniem; terytoria te tworzą zbiór wspólny i współzależny, mówiąc wprost: przestrzeń człowieczeństwa, a tropienie i wytwarzanie rozmaitych interferencji między nimi jest stałą dyspozycją osobowością Autora. Jego drogą jest integralność słowa i działania, a pisanie i czytanie traktowane są tu jako działanie par excellence,… Czytaj dalej »

B. Filipowicz, Badania operacyjne. wybrane metody i algorytmy, cz. I, wyd. IV, Tarnów 2018.

Zagadnienia zawarte w tej publikacji naukowej stanowią ważny element w kształceniu na studiach informatycznych, technicznych. Podejmowana przez Autora problematyka zostaje bardzo dokładnie omówiona i zaprezentowana na przykładach, umożliwiających jej dogłębne zbadanie. „Przy podejmowaniu decyzji administracyjnych, finansowych, inwestycyjnych lub gospodarczych, powszechnie wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. Modelowanie i stosowanie odpowiednich algorytmów umożliwia rozwiązywanie wielu problemów z dziedziny… Czytaj dalej »